Regulamin Sklepu Internetowego

1. Sklep internetowy kwiaciarniagorzow.com.pl stanowi platformę informatyczna podłączona do sieci Internet i jest dostępna w domenie kwiaciarniagorzow.com.pl. Pozwalająca Użytkownikom, na korzystanie ze sklepu internetowego.

2. Operator sklepu internetowego to Kwiaciarnia Dracena z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Matejki 45C, posiadający numer REGON 210028800, NIP 599-010-81-75 oraz figurujący w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, będący administratorem sklepu internetowego www.kwiaciarniagorzow.com.pl, z którym należy kontaktować się pod adresem e-mail: biurodracena@wp.pl lub telefonicznie: 957203894; 600 354 927.

3. Osoba, czyli osoba prawna, osoba fizyczna, oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

4. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dostęp do usług oferowanych przez sklep internetowy. Użytkownikiem może być również małoletni, lub pełnoletni nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, jak również akceptacji Regulaminu. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za działania osób wymienionych w poprzedzającym zdaniu, oraz za skutki ich działania, jeżeli wykorzystują sklep internetowy bez zgody przedstawiciela ustawowego.

6. Regulamin stanowi dokument, który ustala warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, kierowanym przez Operatora pod domeną www.kwiaciarniagorzow.com.pl.

7. Ceny produktów, jak również same produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, mogą ulegać zmianom.

8. Cena produktów w sklepie internetowym wyrażona jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

9. Wszystkie towary, opatrzone są zdjęciami przykładowymi i służą prezentacji konkretnych modeli produktów. Różnice będące wynikiem indywidualnych ustawień komputera Użytkownika np. proporcje, kolor, itd. i nie mogą być powodem reklamacji produktów.

10. Zamówienia są składane w sklepie internetowym przez Użytkownika. Dokonanie zakupu oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

11. W przypadku zamówień pilnych, niezwłocznych prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż jest to najszybsza forma ustalenia szczegółów oraz ocenienia możliwości wykonania usługi w krótszym terminie.

12. Użytkownicy nie mogą otrzymać produktu przed ich zakupem.